For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten (cmd-tast på Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Phone: +47 52 75 47 00 Service: +47 488 52 888 Support: +47 488 52 488 Sales: +47 488 88 383
Venstre Høyre

 

Full effekt med null kjemikalier

Lakselus er i dag den største utfordringen for oppdrettere i de fleste lakseproduserende områder. Vi i Steinsvik har tenkt å være en del av løsningen. Vi har siden 2007 utviklet en kjemisk og medikamentfri behandling. Thermoliceren er nå kommersielt tilgjengelig, og har allerede blitt tatt i bruk av en rekke av våre kunder.

 

Lakselus har vist seg å være et tilpasningsdyktig vesen og er en pågående utfordring for oppdrettere. Lusen har imidlertid en lav toleranse for plutselige temperatursvingninger. Dette utnyttes i Thermoliceren. Fisken bades i lunkent vann i en kort periode, noe som dreper lusen, lusen faller av og samles opp for destruering.

 

 

 

Maskinen

Thermoliceren er en maskin som utfører badebehandling av fisk. En plutselig økning i vanntemperatur er en velkjent metode for å drepe lus. Vi har utviklet en maskin som gjør dette på en kommersiell skala.

 

Fisken samles og pumpes inn i maskinen, hvor den passerer gjennom behandlingssløyfen på 25–30 sekunder. Behandlingsvannet holder 30–34 grader avhengig av sjøtemperaturen. Behandlingsvannet filtreres, luftes, tilsettes oksygen og brukes på nytt i systemet. Denne enkle og miljøvennlige behandlingen har en effekt som overgår tradisjonelle behandlingsmidler som kjemikalier og medisiner.

 

 

 

1.    Fisken entrer Thermoliceren etter pumping.

2.   Vannseparasjon.

3.   Sjøvann blir filtrert og sluppet ut.

4.   Fisken utsettes for lunkent vann.

5.   Behandlingssløyfe.

6.   Vannoverflate.

7.   Separator for behandlingsvann.

8.   Fisken forlater maskinen.

9.   Oppvarmet vann sirkuleres til vanntanken for filtrering, lufting og oppvarming.

10.  Behandlingsvannet pumpes tilbake til behandlingssløyfen.

 

NB. Vannbehandlingssystemet er ikke vist.

 


I bruk

Thermoliceren blir montert på en båt eller lekter og hver maskin kan behandle opp mot 80 tonn per time, avhengig av trengsel og lokale forhold. Fisken samles og pumpes gjennom Thermoliceren og deretter tilbake i samme bur, eller til et tomt bur. Sammen med Thermoliceren får du opplæring og anbefalinger for å sikre at du kan behandle fisken når det trengs, og ikke være avhengig av en tredjepart.

 

 

 

Dokumentasjon fra tredjepart

Sammen med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) innledet vi et prosjekt for å sikre tredjepartsverifikasjon av effekt og dyrevelferd. Veterinærinstituttet (NVI) ble gitt i oppdrag å gjennomføre prosjektet. Prosjektet resulterte i den best dokumenterte lusebehandlingsmetoden noensinne, og Veterinærinstituttets funn var oppløftende for laksenæringen som helhet. Prosjektet inkluderte omfattende lusetelling og velferdsregistreringer før og under, og ukentlige oppfølginger 4 uker etter behandling. Rapporten sier at «Termisk avlusing er en ny ikke-medikamentell metode som kan tas i bruk som et alternativ til legemidler og bør brukes sammen med andre tiltak i en helhetlig strategi mot lus». For mer info; se Veterinærinstituttet.

 

 

 

 

Referanser

  • Vi har vært heldige som fikk Thermoliceren tidsnok og kunne ta den i bruk. Uten den hadde vi nok slitt med å holde lusetallene nede i slutten av juni og juli. Vi ser kjemperesultater, det er minimalt med lus, og vi ligger godt under tiltaksgrensen. Thermoliceren er et svært nyttig verktøy. Ikke minst er det viktig å presisere at vi nå kan behandle fisken uten å bruke medikamentelle behandlinger. Det gjør det mer skånsomt for fisken og miljøet, det er svært viktig for Bolaks (07.08.2015, kyst.no).
    Tom Olsen
    Prosjektkoordinator, Bolaks

 

 

The Explorer

Se også presentasjon av Thermolicer på The Explorer (engelsk).

Send forespørsel

Send oss en e-post eller fyll ut skjemaet under, og vi vil kontakte deg så fort som mulig.

Skjemaet er sendt!

Vennligst fyll inn obligatoriske felt

En feil oppstod

Steinsvik er nå en del av

Scale AQ

Etter flere års samarbeid går vi nå sammen med våre kolleger i Aqualine og AquaOptima for å danne ScaleAQ - den nye verdensledende aktøren innen havbruk.

Sammen vil vi skape vekst innen akvakultur ved å levere digital teknologi, engineering, infrastruktur og tjenester på en pålitelig, bærekraftig og innovativ måte.